Skip to main content

De ruimtelijke installaties van Lotte Elzinga zijn het resultaat van een ogenschijnlijk chaotisch en organisch proces. Hoewel verwarring en toeval kernelementen zijn in haar werk toont zich onderhuids een snak naar orde. Alles houdt verband. Lotte heeft oog voor de schoonheid van alledaagse materialen die hun nut verloren hebben en op straat zijn gedumpt. Ze transformeert en combineert ze. Zo creëert ze sculpturen die vervreemding, bewondering en verwondering oproepen. In haar installaties brengt ze sculpturen en schilderwerken zorgvuldig samen, zoekend naar het ideale spanningsveld - harmonieus en dissonerend tegelijk - tussen de werken zelf en de ruimte waarin ze zich tonen.

The sculptures of Lotte Elzinga are the result of a seemingly chaotic and organic process. Although chaos and coincidence are key elements in her work, underneath lives a strong desire for order. Everything is carefully thought through. Lotte has an eye for the beauty of everyday materials that have lost their original purpose and are discarded in the streets. She transforms and combines them, creating sculptures that evoke alienation, admiration and wonder. Her work consists of both sculptures and paintings that are carefully placed in a composition that is harmonious and a bit ‘off’ at the same time, searching for the perfect tension between the art and the exhibition space.


onderdeel van Haagse Kunstenaars

onderdeel van DCR


Kunstpodium-T master apprentice #2: ground control | season 2019/2020 |  TAC eindhoven

Frame.de.galerie: new generation 2.0 | season 2019/2020 | Amersfoort

Kunststation Delden colorFIELDs 2019: unexpected artworks | MIKC/Perron1 Delden

OBJECT Rotterdam | 2020 | HAKA-building Rotterdam

HKU exposure: graduation show | 2019 | HKU Pastoe